Buah Roh : Kesabaran

Seperti juga ombak yang tidak henti-hentinya mampu memecahkan batu, begitulah kesabaran akn mampu meyakinkan penguasa.

Seperti juga ombak yang tidak henti-hentinya mampu memecahkan batu, begitulah kesabaran akn mampu meyakinkan penguasa.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesabaran artinya : ketenangan hati dalam menghadapi cobaan / sifat tenang (sabar).

Salomo menulis bahwa kesabaran adalah salah satu cara untuk meyakinkan penguasa (Amsal 25:15).

Dan kesabaran adalah suatu jalan untuk mencegah kesalahan besar (Pengkhotbah 10:4).

Kesabaran adalah tanda melayani Allah (2 Korintus 6:4).

Kesabaran adalah hasil dari Roh Allah yang bekerja pada diri kita (Galatia 5:22).

Kesabaran adalah tanda orang-orang pilihan (Kolose 3:12).

Kesabaran adalah cara menegor dan memberi nasehat (2 Timotius 4:2).

Seperti juga ombak yang tidak henti-hentinya mampu memecahkan batu, begitulah kesabaran akn mampu meyakinkan penguasa.

 

Ayat Pilihan:
2 Timotius 4:2    Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegorlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran.

Mari Berdoa:
Ya Tuhan, Allah Bapa yang Mahakuasa didalam nama Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus, terimakasih atas kesabaran-Mu atas perilaku kami. Biarlah tanda Roh-Mu yang bekerja dalam diri kami, dapat kami tunjukkan dengan kesabaran dalam kehidupan kami. Amin.

Share

You may also like...

Leave a Reply