Berdoalah agar berakhir kejahatan orang fasik akan tetapi teguhkanlah orang yang benar

Mari kita dorong pemerintah dengan doa agar Tuhan menuntun dan mengarahkan pembuat keputusan agar melakukan segala yang terbaik untuk memiminalis pelanggaran dan kejahatan

Ya Tuhan, Allah Bapa yang Mahakuasa didalam nama Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya Tuhan membekati para Pembuat Keputusan di Indonesia ini, agar kiranya mereka melakukan dan mengambil kebijakan terbaik guna menegakkan keadailan dan hukum yang berpihak pada kepingan masyarakat yang tidak menyimpang dari aturanmu, apakah akan membuat badan-badan khusus lain atau memaksimalkan unit-unit yang ada, Tuhanlah yang tunjukkan jalan. Amin.

Share

You may also like...

Leave a Reply