Penyaliban adalah salah satu bentuk hukuman mati

Tuhan Yesus Kristus disalib

Ya Tuhan, Allah Bapa yang Mahakuasa didalam nama Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya Tuhan berikat hikmat pada Presiden kami, pada semua Hakim sehingga apa yang diputuskan mereka adalah yang terbaik bagi Bangsa dan Negara ini terutama tidak bertentangan dengan kehendak-Mu. Dan ingatkan mereka jika apa yang mereka lakukan bukan untuk kepentingan bangsa dan Negara kami yang majemuk ini. Amin.

Share

You may also like...

Leave a Reply