Tetapi buah Roh ialah kasih sukacita damai sejahtera kesabaran kemurahan kebaikan kesetiaan kelemahlembutan penguasaan diri.

Biarlah Allah selalu berperan dalam segala aspek kehidupan kita

Ya Tuhan, Allah Bapa yang Mahakuasa didalam nama Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya Tuhan ajari kami agar Roh Penghiburan itu berkembang atas kami sehingga buah roh itu nyata dalam pikiran, perkataan dan perbuatan kami. Amin.

Share

You may also like...

Leave a Reply